حضرت محمد(ص): ( احد کوهی است که ما را دوست دارد و ما آن را دوست داریم )  

 «قیچی ساز» در کمپ اصلی «ماکالو» مستقر شد

بنا بر خبر ارسالی از سوی «عظیم قیچی ساز»؛ وی امروز به همراه اعضا تیم به کمپ اصلی قله‌ی «ماکالو» رسیدند و همگی در ارتفاع ۵۶۰۰ متری این کمپ مستقر شدند.

«قیچی ساز» افزود: بنا داریم چند روز استراحت و سپس صعود خود به ارتفاعات بالاتر را آغاز کنیم.

تاريخ: ۱۳۹۲/۱/۱۸